2013. január 20., vasárnap

Nyugdíj 2013

Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2013


Nyugdíjban, járadékban, nyugdíjszerű ellátásban részesül az, aki részére a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (vagy 2008 előtt a Magyar Államvasutak Zrt. Nyugdíjigazgatósága) nyugdíjat, járadékot vagy egyéb ellátást folyósít.

Az adatok általában a januári, nyugdíjemelés utáni állapotot mutatják és személyközpontúak, vagyis minden ellátott csak egy ellátási formánál szerepel. Ez pl. azt jelenti, hogy lényegesen kevesebb nyugdíjas van feltüntetve özvegyi nyugdíjasként, mint ahányan özvegyi nyugdíjat (is) kapnak, hiszen özvegyi nyugdíjasként csak azok szerepelnek, akik főellátásként kapják ezt a nyugdíjat. (Természetesen ugyanez érvényes mindazon ellátások egymás közötti viszonyában, melyek nem zárják ki egymást.)

Az ellátás szerinti besorolás mindig a főellátás szerint történik.

Főellátás:

- ha valaki csak egyféle ellátást kap, akkor ez az ellátás a főellátás, amely bármelyik ellátási forma lehet.

- ha valaki többféle ellátást kap, akkor az ellátások rangsorában lévő első ellátás.

Az ellátások rangsora: nyugdíj, járadék, más nyugdíjszerű ellátás. A rangsorolt ellátásokon belül mindig a saját jogú ellátások állnak elől.

Az ellátások besorolása


1. Öregségi és öregségi jellegű nyugdíjak

1.1. Öregségi nyugdíjak

1.1.1. Korbetöltött öregségi nyugdíj

1.1.2. Korhatár alatti öregségi nyugdíj

1.2. Korbetöltött rokkantsági nyugdíj

1.3. Bányász nyugdíj és korengedményes nyugdíj2. Korhatár alatti rokkantsági nyugdíj

2.1. Rokkantsági nyugdíj

2.2. Baleseti rokkantsági nyugdíj3. Hozzátartozói nyugdíj

3.1. Özvegyi és ideiglenes özvegyi nyugdíjak

3.1.1. Ideiglenes özvegyi nyugdíj

3.1.2. Korbetöltött özvegyi nyugdíj

3.1.3. Korhatár alatti özvegyi nyugdíj

3.2. Szülői nyugdíj


4. Árvaellátás

5. Mezőgazdasági szövetkezeti járadékok

6. Baleseti járadékok

7. Egészségkárosodott személyek szociális járadékai

7.1. Átmeneti járadék

7.2. Rendszeres szociális járadék

7.3. Bányász egészségkárosodási járadék

8. Rokkantsági járadék

9. Rehabilitációs járadék

10. Házastársi pótlék, jövedelempótlék

11. Egyéb nyugdíjak, járadékok

Ebből:

1–4.,9 Nyugellátások

1–2.,9 Saját jogú nyugdíj

3–4. Hozzátartozói nyugellátások

5–8.,10–11. Járadékok, pótlékokEllátás összege: a megfigyelés a teljes ellátás alapján történik.

Teljes ellátás: a főellátás és a kiegészítő ellátás(ok) pénzösszege. Kiegészítő ellátás(ok): a főellátáson kívüli összes többi folyósított ellátás.

Az elemzésben a nyugdíjak reálérték változása a nyugdíjas inflációval kerül kiszámításra.

A születési év és a szolgálati idő szerinti szövegközi táblázatok nem tartalmazzák a besorolásból kimaradt nyugdíjasok adatait.

Átlagnyugdíj: a teljes ellátás összege egy nyugdíjasra számítva.

Nyugellátás: tartalmazza a saját jogon járó és a hozzátartozói nyugellátásokat.

Saját jogú nyugdíj: az öregségi és öregségi jellegű nyugdíjak, a rokkantsági nyugdíjak, valamint a rehabilitációs járadék.

Öregségi nyugdíj: az előírt korhatár betöltése, az előírt szolgálati idő megszerzése esetén kapott nyugdíj, a korkedvezményes idő beszámításával megállapított nyugdíj, a szolgálati nyugdíj, az előre hozott öregségi nyugdíj, a csökkentett összegű előre hozott öregségi nyugdíj, egyes művészeti tevékenységet folytatók és az egyházi személyek nyugdíja, a képviselői nyugdíj és egyéb kivételes, illetve méltányossági ellátás. A korhatár alatti öregségi nyugdíjasok a korhatár elérése, betöltése után automatikusan a korbetöltött öregségi nyugdíjasok kategóriájába kerülnek.

Öregségi jellegű nyugdíj: a korengedményes nyugdíj, az előnyugdíj, a bányásznyugdíj és a korbetöltött rokkantsági nyugdíj. Korengedményes nyugdíj: az érintettnek a munkál- tatóval a nyugdíjaztatásáról szóló megállapodás alapján folyósított nyugdíj. Feltételek: az életkor legfeljebb öt évvel lehet alacsonyabb a nyugdíjkorhatárnál, valamint a jogszabályban előírt szolgálati idővel rendelkezik. A korai nyugdíjazási formákban részesülők a rájuk irány- adó nyugdíjkorhatár betöltésekor átsorolódnak a korbetöltöttek csoportjába.

Rokkantsági nyugdíj: annak jár, akinek egészségkárosodása legalább 50 százalékos és rehabilitációját a szakhatóság nem javasolja, a szükséges szolgálati időt megszerezte, rendszeresen nem dolgozik, vagy keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás előtti keresetnél.

Korhatár alatti rokkant: az a személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érte el és rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül.

Korbetöltött rokkant: az öregségi nyugdíjkorhatárt elért rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas. A statisztikában az öregségi jellegű nyugdíjak közé soroljuk.

Hozzátartozói nyugdíj: tartalmazza az özvegyi és ideiglenes özvegyi nyugdíjat, valamint a szülői nyugdíjat. Özvegyi és ideiglenes özvegyi nyugdíj: hozzátartozói jogon kapott özvegyi vagy baleseti nyugdíj. (A kiadványban az özvegyi és ideiglenes özvegyi nyugdíjakra az özvegyi nyugdíj rövidítést használjuk.) Szülői nyugdíj: az elhunyt biztosított szüleit, nagyszüleit megillető ellátás.

Hozzátartozói nyugellátás: özvegyi, szülői nyugdíj és árvaellátás együtt.

Árvaellátás: az elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjjogosultságot szerzett személy gyermekének járó ellátás.

Egészségkárosodott személyek szociális járadékai: azoknak az egészségkárosodott személyeknek nyújtott rendszeres pénzbeni támogatás, akiknek a meghatározott mértékű egészségkárosodása keresőtevékenység folytatásának időtartama alatt keletkezett, és ezzel

összefüggésben a jelenlegi vagy az egészségkárosodást megelőző munkakörben, illetve a képzettségüknek megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nemnalkalmasak. Formái: átmeneti, rendszeres szociális és bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka.

Rehabilitációs járadék: az 50–79%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, rehabilitálható, életkora alapján a rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkező és egyéb jogszabályi feltételeknek megfelelő személy jogosult, legfeljebb 3 évre.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése